/  ks Môj košík

Domovská stránka

CMS homepage content goes here.

Vítame Vás v našom e-shope

Čo je Engine RESTORER & Lubricant CSL? Obnova motoru a mazania !

RESTORER je prípravok novej generácie pre servis motoru Vášho automobilu za jazdy. Ide o revolučné riešenie v tejto oblasti a jednoznačne o princíp servisu motorov blízkej budúcnosti, ktorý udrží Váš motor trvale vo výbornej forme, bez nutnosti nákladnej mechanickej opravy. Každé balenie RESTORER obsahuje mnoho miliárd mikročastíc CSL, patentované  zlúčeniny troch kovov (meď, striebro, olovo), v presne stanovenom pomere o veľkosti menšej ako 1 mikrometer rozptýlených v malom množstve neutrálneho motorového oleja, ale na jeho zloženie a vlastnosti nemá vplyv, RESTORER nie je additívum. Olejová náplň v motore plní len funkciu nosného média, ktoré mikročastice CSL dopraví na správne miesta. RESTORER je unikátny prípravok, ktorý nahradí opotrebované kovové súčasti motora na ich trecích plochách opäť kovom a súčasne vytvorí vysoko klzný povrch , ktorý výrazne zníži vnútorný stratový výkon motora spôsobený trením.

Ako Engine RESTORER & Lubricant CSL pracuje?

V každom, aj starostlivo udržiavanom motore s náplňou najkvalitnejšieho oleja vznikajú po čase za chodu vplyvom trenia medzi pohybujúcimi sa súčiastkami drobné mikroskopické poškodenia styčných plôch, ryhy a zväčšujú sa prevádzkové vôle. Znižuje sa tesnosť spaľovacích priestorov valcov motora a klesajú kompresné tlaky. Tieto javy obvykle prichádzajú pomaly a postupne, takže ich motorista zaregistruje v podobe zvýšenia spotreby paliva, oleja a zníženia výkonu motora. Zatiaľ sa s týmto stavom (a so všetkými popísanými sprievodnými negatívnymi javmi) nedalo, okrem nákladnej generálnej opravy, nič robiť.Rôznych značiek prímesí do olejov je mnoho, ale iba v laboratóriách americkej firmy RESTORE Inc. bol vyvinutý prípravok (RESTORER), ktorý má vďaka svojmu unikátnemu zloženiu mikročastíc CSL, také účinky, že jeho pravidelné používanie spoľahlivo odstráni popísané nežiadúce javy a skutočne tak vyrieši problém generálnych opráv motorov opotrebovaných bežným používaním.

Ako RESTORER pracuje?

Mikročastice CSL sú za chodu motora spolu s olejom v mazacom systéme dopravené ku všetkým trecím plochám, kde sa v olejovom filme dostanú do poškodených miest a pod vysokým tlakom a teplotou vyplnia ryhy a mikroskopické nerovnosti trecích povrchov. Tým vymedzia nežiadúce vôle a zároveň vytvoria na trecích plochách vrstvu, ktorá obmedzuje vnútornú treciu stratu motorov. Efekt je jednoznačný. Vymedzením vôlí dôjde k utesneniu spalovacích priestorov valcov motora (nižšia spotreba oleja a paliva), k obnove pôvodných kompresných tlakov (zvýšenie výkonu a zníženie emisií), k obnoveniu všetkých trecích plôch (predľženie životnosti), a zníženie koeficientu trenia (tichší, pravidelný chod a nižší stratový výkon motora).

RESTORER – „ servis za jazdy“ pre všetky štvortaktné motory, ktoré majú najazdených viac ako 50 000 – 70 000 km. Čo získate pravidelným používaním RESTORER?
  • obnovenie pôvodného výkonu motora
  • tichší a pravidelný chod motora
  • zníženie spotreby oleja a paliva
  • predĺženie životnosti motoru
  • zlepšenie studených štartov
  • zníženie emisií CO a HC